Exjobbspresentation - André Larsson Sihm

  • Date: –11:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 sal 80101
  • Lecturer: André Larsson Sihm
  • Contact person: André Larsson Sihm
  • Seminarium

Melting points of binary and ternary eutectic chloride salts
MD Simulations on LiCl-NaCl-KCl and its binary constituents

Övergången från fossila energikällor till förnyelsebara sådan har lett till ett ökat behov av lagringsystem. Eftersom många av dessa förnyelsebara energikällor är väderberoende behövs dessa system för att lagra energin till de stunder då väderförhållandena är dåliga och effektbrist uppstår. Ett sådant system är batterier där olika typer av litium-jonbatterier idag används. Dessa begränsas dock av deras livslängd.

En gammal batteriteknik som åter blivit intressant för just denna typ av storskalig lagring är saltsmältebatterier (Liquid Metal Batteries, LMBs). Till skillnad från många andra batterier där elektroderna är fasta har LMBs flytande sådana. En av de egenskaper som gör denna teknik intressant är deras näst intill obegränsad livslängd. Utvecklingen begränsas dock av  hur bland annat elektrolyten – någon sorts saltsmälta – ska experimentellt undersökas. Saltsmältor smälter nämligen vid väldigt höga temperaturer , samtidigt som de är kraftigt korrosiva, vilket gör dem ytterst otrevliga att handskas med.

I och med detta eftersträvas det att kunna ersätta experiment med datorsimuleringar i så hög utsträckning som möjligt. För att det ska vara möjligt måste dock datormodellerna kunna beskriva verkligheten tillräckligt bra. I detta arbete undersöks därför hur väl en nyutvecklad modell klarar av att beräkna smältpunkten hos fyra saltsmältor som skulle kunna användas som elektrolyt hos LMBs.