Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Sundsvall

  • Date: –15:00
  • Location: Sundsvall
  • Organiser: Brottsoffermyndigheten
  • Contact person: Camilla Pihl
  • Temadag

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag i Sundsvall om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.

Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

Läs mer och anmäl dig här