Dubbelnätverksmöte: Pedagogisk akademi och pedagogiskt intresserade Bitr. UL

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Sal 4003
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer senare