Presentation och diskussion av avhandlingsprojektet.

  • Date: –16:30
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Organiser: Tyska seminariet
  • Contact person: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Dominik Maier, Uppsala universitet (språk: tyska): Presentation och diskussion av avhandlingsprojektet.