Boostingdag om Signs of Safety

  • Date: –16:00
  • Location: Stockholm
  • Organiser: Länsstyrelsen Stockholm
  • Contact person: Katarina Edlund
  • Temadag

Dagen vänder sig i första hand till dig som är coach/metodstödjare/motsvarande och/eller har i uppdrag att introducera Signs of Safety på din arbetsplats.

Programpunkter: 
• Hur man kan tänka kring utvecklingen av Signs of safety? 
• Tecken på välbefinnande och framgång.
• Workshop: hur använder vi språket i samtal om våld så att inte våldet osynliggörs eller förminskas?
• Frågor om rollen att introducera Signs of Safety på din arbetsplats.
• Lärande exempel från kommun.

Läs mer och anmäl dig här