Föräldraskapsstöd som en del av det våldsförebyggande arbetet

  • Date: –12:00
  • Location: Stockholm
  • Organiser: Länsstyrelsen Stockholm
  • Contact person: Anne Öster
  • Temadag

Nätverket för föräldraskapsstödssamordnare i Stockholms län har en träff med temat våldsprevention, dit även nätverket för kvinnofridssamordnare bjuds in.

Förmiddagen kommer att bestå av presentation av forskning om barns utsatthet för våld samt diskussion om hur ni utifrån era respektive uppdrag, parallellt och tillsammans, kan arbeta för att barn ska växa upp tryggt och utan våld. Ett översiktligt program finns på nästa sida.

Syftet med träffen är att stimulera och motivera till ökad samverkan lokalt i frågor som rör föräldraskapsstöd och våld.

Läs mer och anmäl dig här