INSTÄLLD - Kursdesignverkstad 1 Kursmål och innehåll

  • Date: –15:00
  • Website
  • Organiser: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

Nya datum för kursen kommer senare