Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  • Date: –15:45
  • Location: Stockholm
  • Organiser: Sveriges kommuner och landsting
  • Contact person: Sveriges kommuner och landsting
  • Temadag

Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt?

Förebyggande akuta insatser på individnivå handlar ofta om att minska risken för ytterligare utsatthet och upprepat våld. Det är en avgörande och nödvändig del av arbetet mot våld i nära relationer, men ska vi lyckas förändra situationen i grunden behövs mer.

Den här dagen tar ett helhetsgrepp på förebyggande arbete. Här ryms många utvecklingsmöjligheter men också utmaningar för socialtjänsten. Våld i ungas nära relationer, som ofta hamnar i skymundan, kommer att belysas, liksom brett förebyggande arbete med unga. Du får också ta del av lärande exempel och höra om återfallsförebyggande insatser för män som utövat våld mot närstående och det senaste från den aktuella utredningen om framtidens socialtjänst.

Läs mer och anmäl dig här