Våld mot äldre och personer som omfattas av särskild sårbarhet

  • Date:
  • Location: Linköping
  • Organiser: Länsstyrelsen Östergötland
  • Contact person: Martina Gavranovic
  • Utbildning

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en utbildningsdag i syfte att ge fördjupad kunskap om våld i nära relation, våld mot äldre och våldsutsatthet mot personer som omfattas av särskild sårbarhet.

Syftet är även att deltagarna ska få ökade kunskaper om socialtjänstens ansvar för målgruppen samt få redskap för att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor. Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter, filmer samt praktiska övningar.

Målgrupp för dagen är utredande socialsekreterare och utförare samt kvinnojourer som utför socialtjänst.

Läs mer och anmäl dig här