OBS, ändrad tid och plats! Startmöte för mottagare av TUFF-medel 2020

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Lokal 4006
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium