Socialtjänstens utmaningar

  • Date: –16:00
  • Location: Stockholm
  • Organiser: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Contact person: Karin Falck
  • Temadag

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågor på nationell nivå som påverkar kommunerna.

Ett unikt tillfälle för dig som socialnämndspolitiker att samtala om socialtjänstens hetaste frågor tillsammans med experter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Du får också möjlighet att träffa andra chefer och handläggare inom socialtjänsten samtidigt som det är en fin möjlighet att ta med din förvaltningschef. Alla anmälda får en länk med en inspelning av dagen i efterhand.

Läs mer och anmäl dig här