Att upptäcka, agera och möta personer utsatta för våld och med beroendeproblematik

  • Date:
  • Location: Västerås
  • Organiser: Länsstyrelsen Västmanland
  • Contact person: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Hur hanterar man en situation där det förekommer både våld i nära relation och beroende? Kursen ger kunskap i att uppmärksamma våld i nära relation och en samtidigt pågående beroende- och /eller missbruksproblematik, samt hur metoden MI kan användas för att motivera individer till stöd och hjälp.

Målgrupp: Personal inom socialtjänst och rättsväsende samt ideellt engagerade i Västmanland som arbetar med beroende/missbruk. Inga förkunskaper om MI krävs, dock ska kursdeltagarna ha baskunskaper inom våld i nära relationer.

Läs mer och anmäl dig här