Utbildning FREDA – bedömningsinstrument i arbetet mot våld i nära relationer

Socialstyrelsen har tagit fram de standardiserade bedömningsmetoderna FREDA, för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Föreläser gör Marie Persson, familjefridsteamet i Hässleholm, med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och att använda FREDA bedömningsinstrument.

Målgrupp: Yrkesverksamma som har viss erfarenhet av FREDA bedömningsinstrument och behöver/vill utveckla sitt eller sin verksamhets arbete med hjälp av instrumentet. Utbildningsdagen riktar sig till såväl chefer som medarbetare. 

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats