Slutmöte för mottagare av TUFF-medel 2019

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Aktiva salen 6K113
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium