Nätverksmöte Bitr. UL

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

Pedagogical requirements for promotion from assistant to associate professor - insights from the recruitment committee