Högre sem: Ansökarverkstad/planering

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Mats Morell
  • Seminarium