Disputation Martin Mickelsson

  • Date: –15:30
  • Location: Humanistiska teatern
  • Organiser: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Contact person: Magdalena Nygaard
  • Phone: 018-471 6349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Martin Mickelsson disputerar i didaktik med avhandlingen: Sharing Good Experience, then What?: Investigations of Contingency and Continuity in the 'Scaling-of-ESD-Activities-as-Learning'.

Huvudhandledare: David Kronlid
Biträdande handledare: Anna Danielsson
Opponent: Professor emeritus Rob O'Donoghue, Rhodes University, The Environmental Learning Research Centre
Betygsnämnd: Ann Grubbström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Iann Lundegård, Stockholms universitet Claes Nilholm, Uppsala universitet