Skilda ojämlikhetsregimer? En jämförelse av praktikerna på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser

  • Date: –15:00
  • Location: Institute for Housing and Urban Research (IBF) Seminar room
  • Lecturer: Kristina Boréus, IBF
  • Organiser: Institute for Housing and Urban Research
  • Contact person: Miguel Martinez
  • Seminarium