Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Sal 12:228
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Jakob Evertsson
  • Seminarium

Jakob Evertsson ventilerar sin projektplan ”Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930” .

Underlag erhålls via mejl till Jakob Evertsson