Lexikala profiler och deras användbarhet

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Sal 2K-1028
  • Lecturer: Elisabeth Ohlsson, doktorand vid Göteborgs universitet
  • Organiser: Nationella prov
  • Contact person: Anne Palmér
  • Seminarium

Seminariets tema är lexikala profiler och hur dessa kan användas i undervisning och forskning. Temat behandlas exempelvis i licentiatavhandlingen Att synliggöra vokabulär (2018): https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/55024/1/gupea_2077_55024_1.pdf. Alla är välkomna!