Att upptäcka och fråga om våld, Västervik

  • Date: –16:00
  • Location: Västervik
  • Organiser: Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län
  • Contact person: Lena Jenish
  • Temadag

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar dig välkommen till en kompetenshöjande dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor i Västervik den 2 april. Dagen hålls även i Kalmar den 3 april.

Målgrupp är du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats (öppnas i nytt fönster)