Higher sem: Mats Morell "Kan en agrar revolution spåras? Skattning av jordbruksproduktionen i Uppsala och Västmanlands län ca 1860–1920”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Mats Morell, Economic History, UU
  • Organiser: Department of Economic History
  • Contact person: Jan Ottosson
  • Seminarium