STS-sem: "Marknader för vetenskaplig publicering"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Ylva Hasselberg , Ekonomisk historia, UU
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ylva Hasselberg ventilerar ett kapitel ur antologin Marknader för vetenskaplig publicering. Underlag rekvireras en vecka innan från författaren: Ylva Hasselberg@ekhist.uu.se