Utbildningsdag: Könsbaserat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö

  • Date: –16:00
  • Location: Växjö
  • Organiser: Länsstyrelsen Kronobergs län
  • Contact person: Länsstyrelsen Kronoberg
  • Temadag

Frågor om våld och sexuella trakasserier är ständigt aktuella. Det är viktigt att personal och arbetsgivare har aktuell kunskap och bra verktyg för att arbeta med frågorna. Länsstyrelsen i Kronoberg vill bidra till att öka kunskapen och ge konkreta verktyg till dig som medarbetare eller arbetsgivare inom restaurangbranschen.