Regional samverkansgrupp för arbetet mot våld mot djur och människor i nära relation

  • Date: –15:30
  • Location: Uppsala
  • Organiser: Länsstyrelsen Uppsala
  • Contact person: Helen Svensson
  • Temadag

Vi kommer under dagen att få lära oss om det samband som finns mellan att människor och djur utsätts för våld. Fokus ligger både på kvinnors och barns situation samt om äldres utsatthet, om hur djur kan användas som en del av pågående våld och vad det orsakar.

Även utbildning om den nya sekretesslagen samt om problematiken kring tvångsmässigt samlande av husdjur ingår. Under eftermiddagen lär vi oss mer om de konkreta verktyg som finns, hur man kan ställa frågor om våld samt om hur det går till kring att anmäla oro att barn, vuxna respektive djur far illa. Vi kommer även att gå igenom och i grupp diskutera ett antal exempel på hur sambandet kan se ut.

Läs mer och anmäl dig till Länsstyrelsen Uppsalas webbplats (öppnas i nytt fönster)