Seminarium psykiatri: Anders Ekbom

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10 UAS
  • Lecturer: Anders Ekbom, professor, tidigare prorektor Karolinska Institutet
  • Website
  • Organiser: Inst för neurovetenskap
  • Contact person: Olov Simonsson
  • Phone: 018-4714122
  • Seminarium

Title: Akademiskt ledarskap - en oxymoron?