Seminar Psychiatry; Kristina Bondjers

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Rum Nasvell (Rum 3), Entreplan ing. 10 UAS
  • Lecturer: Kristina Bondjers, doktorand, psykolog, Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri Filip Arnberg, handledare
  • Website
  • Organiser: Institutionen för neurovetenskap
  • Contact person: Olov Simonsson
  • Phone: 018-4714122
  • Seminarium

Title: "Assessment of PTSD"