Kunskapsdag om kvinnor i substansberoende och våld i nära relation

Välkommen till en dag om kvinnor i risk- och skadligt bruk eller substansberoende – en särskilt sårbar grupp inom mäns våld mot kvinnor.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om komplexiteten som kvinnor i substansberoende och våld i nära relation befinner sig i. Utbildningen kommer att belysa vilka viktiga processer som professionen behöver ha kompetens om med tydligt fokus på: vad är en individ? / den enskilda individens unika och särskilda behov och koppla detta till aktuell forskning och statistik.

Målgrupp: personal från exempelvis kommun, polis och hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med kvinnor med ett substansberoende och som lever i destruktiva miljöer där våld i nära relation är vanligt. 

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats