Digitalt frukostseminarium: Svensk hyrespolitik under omprövning?

Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör i dag? Praktik och forskning möts i en diskussion kring den ”svenska modellen”. Forskare från IBF ger oss det historiska perspektivet och presenterar konsekvenser av politiken och representanter från Hyresgästföreningen, allmännyttan och de privata fastighetsägarna ger oss sina perspektiv.

Zoom länk publiceras inför varje seminarium