Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?

  • Date: –16:00
  • Location: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Lecturer: Inbjudna från UU, SLU, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m. fl.
  • Website
  • Organiser: Uppsala Universitet (Biodiversity Initiative) tillsammans med SLU (Centrum för Biologisk mångfald)
  • Contact person: Gustaf Granath
  • Phone: 0732032176
  • Konferens

Forskare och myndigheter ger sina bilder av kunskapsläget och nuvarande verksamhet och diskuterar vägar framåt för framtida övervakning av genetisk diversitet.