Pentekostalism på 2020-talet

  • Date: –16:00
  • Location: ALT Campus Örebro
  • Website
  • Organiser: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Contact person: Torbjörn Aronsson
  • Seminarium

Slutseminarium om artiklar till en antologi med samma namn.

Seminary series - A collaboration between the Center for Research on Religion and Society, Uppsala University and the Academy of Leadership and Theology, Örebro.

The seminars are open to researchers and postgraduate students. Registration is made to torbjorn.aronson@crs.uu.se or torbjorn.aronson@altutbilding.se

Additional information