Seminar Psychiatry: Eva Billstedt, Göteborgs universitet

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66220029452
  • Lecturer: Eva Billstedt, professor, Göteborgs universitet
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: 0704334801
  • Seminarium

Titel: ESSENCE-forskning nu och i framtiden

https://uu-se.zoom.us/j/66220029452

ESSENCE – en ny paraplyterm som betonar överlappningen mellan tidigt debuterande neuropsykiatriska syndrom