Seminar Psychiatry: Karin Tillman

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61813145268
  • Lecturer: Karin Tillman, doktorand, läkare
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: 0704334801
  • Seminarium

Inför disputation 4/12, presentation av avhandling

https://uu-se.zoom.us/j/61813145268