Thesis defense: Craniofacial malformations and psychiatric disorders from a neurodevelopmental perspective

Title: "Craniofacial malformations and psychiatric disorders from a neurodevelopmental perspective".

Ordförande

Mimmie Willebrand, Professor, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Opponent 

Clara Hellner, Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet

Betygsnämnd

Niklas Långström, Docent, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet

Magnus Becker, Docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, kirurgi, Lunds universitet

Tove Fall, Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, molekylär epidemiologi, Uppsala universitet

Extra medlem: Kyriaki Kosidou, med dr., Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Fotios Papadopoulos, Docent, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala universitet

Biträdande handledare

Daniel Nowinski, Docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, plastikkirurgi, Uppsala universitet

Mia Ramklint, Professor, Institutionen för neurovetenskap, barn och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Lisa Ekselius, Professor, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala universitet

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/61357670708