Board meeting, Dept of Neuroscience

Styrelsemöte för Inst för neurovetenskap, kallelse mailas ut till ledamöter och suppleanter.