UppTalk Weekly panelsamtal: Hur påverkas vår arbetsmiljö och välmående av ny teknik på jobbet?

  • Date: –13:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/66142654871
  • Lecturer: Magdalena Stadin, forskare vid institutionen för informationsteknologi, människa och datorinteraktion; Magnus Svartengren, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin; Anna Sundström, VD Södra tornet kommunikation; Johan Eddebo, forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) och Claes Nord, besöksansvarig Sandvik Coromant Gimo
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Lina Sors Emilsson
  • Phone: 018-471 2138
  • Seminarium

I denna månads panelsamtal möts forskare och näringslivsrepresentanter och samtalar kring vilka tekniker vi ser och tror kommer att bli en del av framtidens arbetsmiljö. Vad säger forskningen om hur framtidens teknik kommer att påverka vårt arbetsliv och karriär? Vilka utmaningar eller möjligheter ser vi med en ökad teknologisk organisatorisk och social arbetsmiljö? Välkomna!

Länk till zoom-seminariet: https://uu-se.zoom.us/j/66142654871

 

Nya tekniker så som robotar, AI system, ansiktsigenkänning algoritmer, nya smarta telefoner och datorer har inte bara ökat tempot på våra liv utan även fundamentalt ändrat vår miljö både privat och på jobbet. När det gäller vår professionella värld kan dessa tekniker och digitala verktyg underlätta och individanpassa vårt arbete, skydda oss från farliga och ohälsosamma arbetsmiljöer och aktiviteter, likaså hjälpa oss att göra saker mer effektivt och ekonomiskt. Samtidigt kan dessa teknologiska verktyg innebära att vissa jobb försvinner, att nya kompetenser efterfrågas, att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut och att arbetsgivaren kan få tillgång till digital information om sina medarbetare som idag anses privat. Kort sagt finns det både positiva och negativa effekter av den ökande digitala och teknologiserade arbetsmiljön.

Välkommen att ställa dina frågor och reflektioner till månadens panel om hur vår arbetsmiljö och välmående påverkas av ny teknik på jobbet.