Digital Book release: Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019.

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Anders Bäckström, Professor emeritus i religionssociologi.
  • Website
  • Organiser: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Contact person: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

The book release will be in Swedish.
Research on religion and Society: Experiences of the emergence and establishment of a center formation at Uppsala University 1997-2019.

Acta Universitatis Upsaliensis. Religion & Society, nr 18/2020

Place: Zoom link sends to registered participants.
Email martha.middlemiss@crs.uu.se to register

Digital Book release: Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019.