Resignation syndrome: hypothetical, empirical and theoretical considerations

  • Date: –11:00
  • Location: Through Zoom
  • Lecturer: Karl Sallin (PhD Student, CRB)
  • Organiser: Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB)
  • Contact person: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Higher seminar

Half-time seminar - evaluation committee:

Elisabeth Fernell (chair), överläkare i barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, Gillbergcentrum

Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri vid neurovetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet