"Vem 'får' skriva och vem 'tar disken'? Ett samtal om akademiskt hushållsarbete i omorganisationstider"

  • Date: –14:00
  • Location: Engelska parken 22-0031
  • Lecturer: Mia Lövheim, Professor at Department of Theology, History of Religions and The Social Sciences of Religion; Sociology of Religions.
  • Organiser: Teologiska institutionens lika villkorskommitté
  • Contact person: Mikael Larsson
  • Seminarium

How can we understand the distribution of tasks in the academy? Can it have anything to do with our expectations of men and women? ”academic housekeeping”

Hur kan vi förstå fördelningen av arbetsgifter i akademin? Kan den ha något att göra med våra förväntningar på män och kvinnor? Termen "akademiskt hushållsarbete" har lanserats för att synliggöra det viktiga men ofta mindre-meriterande infrastrukturarbete som vi inte delar lika på. Mia Lövheim inleder ett samtal utifrån artikeln "Et kjönnet rom for akademisk skrivning" (Magnusson, Lund, Wallevik 2018). Lika villkorskommittén bjuder på lunchmacka (50 första). Meddela önskemål om specialkost i anmälan. 
.....................................
Anmälan krävs, här 

Välkommen!

Additional information