”The Survivor between Silence and Excess”

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Föreläsare: Kristin Wagrell, Linköpings universitet.
  • Website
  • Organiser: The forum for Jewish Studies
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Kristin Wagrell är filosofie doktor i kultur och samhälle och disputerade i februari på avhandlingen Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse, 1943–1966. Just nu arbetar hon som redaktör för den tvärvetenskapliga tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research och som forskningsassistent i konsortiet DigiCONFLICT.

Online: Zoom

”The Survivor between Silence and Excess”