Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin: digital forskarnätverksträff

  • Date: –15:30
  • Location: Webbsändning
  • Organiser: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet
  • Contact person: Ulrika Helldén
  • Seminarium

Välkommen på webbinarium för att motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin.

Syftet med träffen är att presentera och diskutera pågående forskning i Sverige och internationellt, som ett led i utvecklingen av området. Träffen sker inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet som initierats av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Målgrupp: forskare aktiva inom programmets områden.

Mer information och anmälan på Karolinska institutets webbplats