Länskonferens 2020: Allas rätt till ett liv utan våld – vikten av våldsförebyggande arbete!

  • Date: –15:00
  • Location: Webbsändning
  • Organiser: Länsstyrelsen Västmanland
  • Contact person: Therese Clifford
  • Temadag

Årets länskonferens i Västmanlands län fokuserar på vikten av och kunskap om våldsförebyggande arbete.

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel är våld som orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Genom det våldsförebyggande arbetet kan vi förhindra att våldet uppstår eller upprepas. Dock kan det finnas utmaningar så som exempelvis att det mer akuta arbetet behöver gå före samt så kan det upplevas resurskrävande och svårt. Årets länskonferens fokuserar därför på vikten av och kunskap om våldsförebyggande arbete.

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänst och annan kommunal verksamhet, statliga myndigheter, hälso- och sjukvård, rättsväsendet, politiker, ideella föreningar och andra intresserade. 

Mer information på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats