UCBH sem: Cecilia Kahn "Redo för liberalisering’ – inflytande över bankreformen 1968 och ett begynnande regimskifte"

  • Date: –15:00
  • Location: via Zoom
  • Lecturer: Cecilia Kahn, Dept. of Economic History, Uppsala University
  • Organiser: Department of Economic History / UCBH
  • Contact person: Peter Hedberg
  • Seminarium

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/63971167342

The material will be distributed on Sunday 17/1