Pentekostalism-forskning i Sverige idag och imorgon - hur ser det ut och hur ser vägen framåt ut?

Inventeringskonferens, värdskap av IPS och CRS.

För mer information om program samt anmälan kontakta: Torbjörn.aronsson@crs.uu.se