Lösningsfokuserad verkstad om lika villkor

Lösningsfokuserat arbete baserat på de problemområden eller områden med förbättringspotential som institutionerna själva identifierat kring sina utbildningar.