MITAC 2021 Uppsala universitet, Online

En konferens inom Forskarskolan Management och IT. Konferensen kommer att äga rum online, alltså inte på plats i Uppsala.

Preliminära datum för konferensen är 2021-10-05 -- 2021-10-07 och tanken är att den kommer att sluta vid lunchtid.