Sekundär traumatisering

  • Date: –16:00
  • Location: Digitalt
  • Organiser: Länsstyrelsen Värmland
  • Contact person: Isabel Persson
  • Temadag

Välkomna till en dag om sekundär traumatisering. Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap och medvetenhet om hur arbetet med traumatiserade och våldsutsatta personer påverkar den professionella hjälparen.

Målgrupp: chefer och andra som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våldsutsatta.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats