Högre seminarium i didaktik

Helena Skogström lägger fram sitt manus till licentiatuppsats, 90%

Titel: Ämnesspecifikt läsande i tidiga skolår

Läsare: Robert Walldén, Malmö universitet

Handledare: Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd

Manus tillhandahålls av Helena Skogström två veckor före seminariet.