Linnea Tillema – PhD Dissertation Defence

  • Date:
  • Location: Humanistiska teatern
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Frans Lundgren
  • Disputation

Linnea Tillema defends her PhD dissertation Övningar i frihet: Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige. External examiner is Professor Anna Larsson, Umeå University.

The event will be in Swedish