Teaching portfolio, step 3: Feedback on your portfolio

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Ångström 2004
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson, Marcus Lundberg
  • Workshop

More information later